Episode 9: Aflysninger og tøjvask

Episoden, hvis indspilning flere gange blev aflyst, handler om aflysninger og tøjvask. Det er en turbulent episode, hvor værterne hænger hinandens beskidte undertøj til tørre på forskellig vis.

Diego er blevet far siden sidst med ganske lidt søvn til følge. Han revser Karsten for at have aflyst indspilningen af episoden uden at følge Diegos aflysningslov. Om der er en sammenhæng mellem de to forhold er uvist.

Karsten har været i arkiverne og finde eksempler på dumme ting, Diego har sagt tidligere. Der er så meget at vælge imellem at Karsten har lavet et nyt segment til formålet. Karsten brokker sig over tøjvask og er så tvivlende overfor Diegos evner til at vaske, at han sætter ham på prøve i en quiz om emnet.

Lovforslag til afstemning

L17: Aflysninger

fremsat af Diego

Aflysning af en begivenhed

§1. En aflysning skal ses som en kamp mellem årsagen til aflysningen og den begivenhed der aflyses. Begge parter (aflysningen og begivenheden) indeholder et antal points, som afgør, hvorvidt der må aflyses eller ej. De to sider får points ved ydre omstændigheder.

Stk. 1: Eksempler på omstændigheder, der giver points til en begivenhed.

  • Fast aftale, der afhænger af en deadline.
  • Den man aflyser med er afhængig af ens deltagelse.
  • Den man aflyser med har prioriteret den pågældende aftale (eksempelvis rykket nogle ting for at få det til at fungere).
  • Aftalen er indgået med flere parter, og bryder sammen ved en aflysning (dvs. en ny aftale hvor pågældende parter kan skal findes).

Stk 2: Eksempler på omstændigheder, der giver points til en aflysning.

  • Flad cykel giver ekstremt få points.
  • Dødsfald i familien giver nærmest uendeligt mange points.

Der må kun aflyses såfremt årsagen til aflysningen har flere points end begivenheden.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 78%
  • 22%

L18: Tøjvask

fremsat af Karsten

Tøjvaskens faser

§1. Enhver tøjvask skal ses som bestående af tre faser: 1. Indsamling, 2. Vask, og 3. Sortering og oprydning.

Indsamling

§2. Kompleksiteten af indsamlingen afgør, hvem der skal deltage i opgaven. Hvis der er tydelige regler for opdeling i hhv. hvidvask, kulørt i separate kurve osv., kan alle deltage i indsamlingen, men stilles der særlige krav til sorteringen, er det kun den/de personer, der stiller kravene, der skal deltage i indsamlingen af snavsetøjet.

Vask

§3. Såfremt der er særlige ønsker til vaskefasen, må den/de personer, der har særlige behov, selv stå for vasken. D.v.s. hvis man er enige om kun at bruge 40-graders programmet, kan alle stå for at sætte gang i vasken, men er er der særlige behov for specielle uldprogrammer eller lignende, er det de “uddannede” personer, der må stå for opgaven.

stk. 2. Foregår vasken i fælles vaskerum, indskærpes det, at det absolut ikke er tilladt at afbryde andres vask, såfremt de har reserveret tid til deres vask.

stk. 3. Det er tilladt (og ønskværdigt) at man afbryder strømmen på en eller flere vasskemaskiner, såfremt en eller flere personer ikke respekterer booking-systemet i vaskeriet.

stk. 4. Det er ikke tilladt at kræve kontanter til betaling i et fællesvaskeri, det påhviler foreningen at sørge for mulighed for digitaliserede betalinger v.h.a. VISA, MobilePay eller tilsvarende.

Sortering og oprydning

§4. Som ved de øvrige paragraffer gælder, at såfremt der er særlige ønsker til sortering i bestemte bunker, detaljerede instrukser for korrekt foldning af t-shirts, eller hvad det nu kan være, så påhviler opgaven personen, der har særlige krav til opgaven.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 57%
  • 43%

Kommentarer