Episode 8: Møder og biografture

Værterne mødes for at diskutere møder og biografture. Der er mange ting på agendaen og det hele bliver meget meta lige fra starten.

Karstens karriere som projektleder kaster endelig noget godt af sig. Han får beskrevet et sæt solide regler for effektiv mødeafvikling.

Diego bliver indhentet af fortidens seksuelle udskejelser. Før han må se konsekvenserne af sine valg i øjnene, kan han dog lige nå at få sat skik på biografgængerne.

Lovforslag til afstemning

L15: Møder

fremsat af Karsten

Indkaldelse

§1. Et møde indkaldes altid med angivelse af lokation og minimum een arbejdsdag før dets afholdelse al den stund mødet kræver forberedelse. I tilfælde af, at mødet kræver forberedelse fra deltagerne tillægges minimumfristen for indkaldelse en halv arbejdsdag pr. 10 siders skriftligt materiale deltagerne skal læse inden mødet.

§2. Det påhviler indkalderen at afsætte en passende varighed baseret på mødets dagsorden.

§3. Det påhviler indkalderen nøje at overveje relevante mødedeltagere, herunder hvilke deltagere, der er obligatoriske og hvem der er optionelle.

§4. Det er kun tilladt at indkalde til møder i frokostpausen, hvis det er tvingende nødvendigt.

Besvarelse

§5. Det er ikke tilladt at svare “Nej” eller “Måske” til en mødeindkaldelse uden angivelse af årsagen, undtagen som beskrevet i stk 2 og stk. 3.

stk. 2. Dersom indkalderen har adgang til deltagers kalender og udviser grov uagtsomhed ved at indkalde til et møde på et tidspunkt, der allerede er angivet som optaget, er deltager berettiget til at afvise uden begrundelse.

stk. 3. Dersom indkalder planlægger mødet uden adgang til deltagers kalender og indkalder mødet uden fornøden hensyntagen til deltagers øvrige aktiviteter, er deltager berettiget til at afvise indkaldelsen uden begrundelse.

Lokation i relation til mødetidspunktet

§6. Det er under ingen omstændigheder tilladt at planlægge møder, der kræver at en eller flere deltagere skal stå op før 06:00 for at nå frem til mødet.

Dagsorden

§7. Det er ikke tilladt at indkalde til møder uden dagsorden, undtagen som beskrevet i stk. 2.

stk. 2. I de tilfælde, hvor mødeindkalderen har behov for at reservere deltagerne til mødet, før endelig dagsorden forelægger, kan mødet indkaldes med besked om at detaljeret dagsorden tilgår, dog under iagttagelse af §1.

§8. Dagsordenen skal struktureres under maksimal hensyntagen til deltagernes øvrige opgaver, d.v.s. man skal sørge for at deltagerne kan afgive deres bidrag og herefter forlade mødet i videst muligt omfang.

Forplejning

§9. Ved ethvert møde med en varighed på over et kvarter, påhviler det indkalderen at sørge for forplejning i form af vand og kaffe. Dersom indkalderen lægger mødet i en frokostpause påhviler det endvidere indkalderen at sørge for frokost under mødet.

Deltagelse

§10. Det påhviler deltageren at være klar til afvikling af mødet på det i invitationen angivne tidspunkt.

§11. Det påhviler deltageren inden mødets påbegyndelse at forberede sig som angivet i indkaldelsen til mødet.

§12. Det påhviler deltageren at holde sig indenfor mødets dagsorden og afvente et dagsordenspunkt med angivelse af åben diskussion som formålet at byde ind med egne ønsker til dagsordenen.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 75%
  • 25%

L16: Biografture

fremsat af Diego

Ankomst til salen

§1. Så vidt muligt skal de personer, der sidder på de lavest nummerede sæder, sætte sig ind først, da de sidder i midten. Opstår der et behov for at gå forbi siddende gæster på vej til sin plads, er det pålagt de siddende gæster at rejse sig og fjerne sit overtøj fra gulvet.

stk. 1: Ankommer man efter filmen er gået i gang, er det ulovligt at gå forbi siddende gæster. Her vælges det først ledige sæde i yderkanten.

De tre faser

§2. Paragraffen om de tre faser beskriver, hvornår og hvordan det er tilladt at tale og anvende mobiltelefon i biografsalen.

Fase 1 – fra man indtræder i salen til udgangen af reklamerne
– Tale er tilladt.
– Mobilbrug er tilladt.
– Slik og snack klargøres – dvs. omarrangeres, så det larmer mindst muligt (jf. §3 om lyde).

Fase 2 – fra starten af trailerne til slutningen af den sidste trailer
– Kun afdæmpet tale, der udspringer sig af de viste trailere accepteres.
– Mobilbruget færdiggøres hurtigst muligt og mobilet sættes på flightmode og slukkes helt. Det er IKKE tilladt at sætte mobilen på “lydløs”.

Fase 3 – ved starten af filmen
– Tale ikke tilladt.
– Mobil må under ingen omstændigheder aktiveres, dvs. den skal forblive i lommen / tasken under hele forestillingen.

Lyde

§3. Der er som udgangspunkt to lyde, der er acceptable, ved starten af fase tre. Lyden af popcorn, der indtages og lyden af sodavand, der drikkes fra sugerør i papkrus.

stk. 1: Derfor skal eventuelt medbragt slik eller snacks være lydløst. Er det ikke det, er det lovpligtigt at overføre det til lydfri poser inden filmen går i gang, jf. §2 om de tre faser.
stk. 2: Snacks der af naturlige årsager ikke kan indtages lydløst (eksempelvis radisser og gulerødder) er derfor ikke tilladt i biografen.

Armlæn

§4. Man kan ikke gøre krav på armlænet. Brugsretten afhænger af, hvem der først lægger sin arm på lænet, indtil denne arm igen slipper det. Herefter kan modparten igen gøre krav på armlænet.

Kopholder

§5. Man har brugsret til kopholderen til højre for sædet.

Tissepauser

§6. Det er ekstremt ildeset at forlade sin plads under filmen for at tisse. Sker det alligevel har tisseren mistet sin siddeplads og er forvist til den første plads der er tilgængelig når vedkommene kommer tilbage i salen, dvs. yderst.

Latter

§7. Det er ikke tilladt at grine ironisk under filmen. Det præciseres, at det er okay at grine højlydt, så længe man finder filmen oprigtig sjov.

Stk. 1: Der er pr. dags dato ikke udpeget et grinepoliti, så paragraffen om latter i biografer er indtil videre en vurderingssag. Det præciseres dog, at øvrige biografgængere gerne må bryde §2 og §3, hvis vedkommene vurderer, at §7 brydes. Her må frasen “.. Så hold dog kæft” anvendes indtil den ironiske latter er ophørt.

48-timers reglen

§8. Der skal gå minimum 48-timer førend udtalelser om plot, karakteres formål og incitament, dybere mening mv. må finde sted.

stk. 1: Overfladiske kommentarer om filmen må gerne ytres, såsom “Fed film!” eller “Det var godt nok en sjov film…”.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 67%
  • 33%

Kommentarer