Episode 10: Togrejser

Tiende episode er første episode med en gæstebrokker. Karsten Broffs barndomsven, Mikkel “Rocco”, er nemlig på besøg i studiet for at tale om togrejser, der er denne episodes emne.

Omfanget af emnet er så skræmmende, at Karsten har forberedt en quiz for at holde samtalen på skinnerne. Selv med quizzen til hjælp, er det svært for ham at undgå et audio-havari, nu hvor han har TO kværulanter at holde på sporet. Mikkel og Diego konkurrerer intensivt om at få flest point i Karstens quiz. Det hele ender heldigvis med en klar vinder: Brokketingets lyttere.

Mikkel Rocco

Gæst: Mikkel “Rocco”

  • Barndomsven af Karsten Broff.
  • Har flere tatoveringer, men kortere skæg end Karsten, og væsentligt større overarme.
  • Dårlig taber og dårlig vinder, men en pædagog af guds nåde.

Lovforslag til afstemning

L19: Togrejser

fremsat af Karsten

Af- og påstigning

§1. Al af- og påstigning skal ske i et roligt tempo, så der ikke opstår unødig kødannelse og afviklingen kan foregå så smertefrit som muligt.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at stille sig i kø før toget er ankommet til den station, hvor man selv skal stå af.

Baggage

§2. Enhver passager råder over halvdelen af området under bordet. Enhver overskridelse af grænsen herfor betragtes som en agressiv handling, der forventeligt fører til håndgemæng.

Billettering

§3. Det er et krav, at alle passagerer sørger for at have billetter klar, når kontrolløren kommer.

Musiklytning

§4. Er tilladt, dog under hensyntagen til de andre passagerer og aldrig uden høretelefoner.

Telefonsamtaler

§5. Skal føres i et dæmpet leje og fortrinsvis i gangområdet mellem kupeerne.

Forplejning

§6. Mad og drikkevarer skal udvælges under maksimal hensyntagen til de øvrige passagerer. Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikke, der lugter kraftigt.

Samtaler

§7. Det er ikke tilladt at henvende sig til andre passagerer, der allerede er optagede af egne gøremål, f.eks. læse en bog eller høre podcast.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 90%
  • 10%

Kommentarer