Episode 12: Illegale trafikanter og invitationer

Alle veje fører til frustrationer – kunne man fristes til at sige. Diego og Karsten diskuterer forkert brug af invitationer og skandaløs opførsel i trafikken.

Siden sidst er Diego blevet mis-inviteret til en fest, hvilket ødelagde hele oplevelsen. På grund af fejlinformationer om rammerne for festen, kunne det nemlig ikke lade sig gøre at købe den rigtige gave ud fra den pris, gaveprisberegneren ellers kom frem til.

Karsten væver sig ind og ud mellem de mange kegler, der findes i trafikken. Heriblandt folk, der kører på rulleskøjter, segway-entusiaster og andre personager.

Og så er showets finanser for 2017 kommet på plads fordi Karsten har fundet en sponsor.

Lovforslag til afstemning

L22: Illegale trafikanter

fremsat af Karsten

Transportmidlers kategorier

§1. Et transportmiddel klassificeres som anvist i tabel 1.

Anvendelsesmuligheder

§2. Regulær transportmidler anvendes som beskrevet i den udmærkede færdselslov.

stk. 2. Transportmidler, der er klassificeret som legetøj pakkes ned og medtages under almindelig transport, der foregår ved hjælp af regulære transportmidler.

stk. 3. Pensionist-rekvisitter må anvendes som fodgænger i det omfang, det er nødvendiggjort af fysiske skavanker eller lignende behov. Det præciseres, at turisme ikke legitimerer anvendelse af pensionist-rekvisitter.

Tabel 1: Transportmidlers klassificering
TransportmiddelKlassificering
BilRegulær
BusRegulær
MotorcykelRegulær
CykelRegulær
LastbilRegulær
KnallertRegulær
RulleskiLegetøj
LøbehjulLegetøj
DronerLegetøj
SkateboardLegetøj
LiggecyklerLegetøj
SegwayPensionist-rekvisit
RollatorPensionist-rekvisit
GangstavePensionist-rekvisit

Afstemning åben til og med søndag d. 05.02.2017

Skal forslaget vedtages?
  • 55%
  • 45%

L23: Invitationer

fremsat af Diego

Forventningsafstemning

§1. Når der inviteres til en begivenhed, skal det være tydeligt, hvilken type af begivenhed, der er inviteres til. Herunder ca. antal inviterede gæster, forplejningsgrad, og mængden samt typen af alkohol der serveres.
Dette for at undgå ubehagelige overraskelser samt uhensigtsmæssig brug af gaveprisberegneren, der er lovpligtig at anvende jf. loven om gaver.

Invitationstype

§2. Invitationstyperne kan groft inddeles i tre: den fysiske invitation, den direkte invitation og den indirekte invitation. Det er beskrevet i det følgende hvornår hver type af invitation skal ibrugtages og hvad de implicerer.

Stk 1. Den fysiske invitation. Dvs. en invitation, der er skrevet i hånden eller på computer og printet ud. Kan sendes via. post eller afleveres fysisk.
– Anvendes ved store, formelle begivenheder, såsom: Bryllupper, konfirmationer, runde fødselsdage.
– Skal fremsendes til gæsterne minimum 3 måneder inden begivenheden.
– Svarfristen skal fremgå af invitationen og skal overholdes af den inviterede.

Stk. 2. Den direkte invitation. Dvs. en invitation afleveret i et tlf.-opkald, pr. sms/e-mail/facebookbesked, mv.
– Anvendes såfremt arrangøren af begivenheden ønsker et svar. Det kan være ved fødselsdage, frokoster, fifa-aftener, bio-ture mv.
– Svarfristen er inden dagen er omme + 1 hverdag. Svaret er bindende.

Stk. 3. Den indirekte invitation. Dvs. en facebookbegivenhed.
– Anvendes til at gøre andre opmærksomme på en begivenhed.
– Kan anvendes som redskab til planlægning (efter stk. 1 eller stk. 2 har været i brug).
– Der er ingen svarfrist, da et svar givet i en facebook-begivenhed ikke er bindende.

Måske som svar

§3. Det er kun i orden at bruge svaret måske indtil du er i stand til at give et rigtigt svar. Svaret måske bliver automatisk til et nej så snart svarfristen er overskredet (som beskrevet i §2).

Afstemning åben til og med søndag d. 05.02.2017

Skal forslaget vedtages?
  • 71%
  • 29%

Kommentarer