Episode 11: Tomgangs-brok og opkaldsregler

Diego er ikke tilfreds med kvaliteten af den brok, han oplever i hverdagen. Han forsøger at sætte kriterier op for hvordan man undgår tomgangs-brok ved at fokusere på at skabe positive forandringer igennem brokkeriet. Karsten afslører, at han selv har været skyldig i tomgangs-brok ved købet af sin PlayStation 4.

Karsten forsøger at få styr på, hvornår man må ringe til hvem, og hvordan man må lave telefonopkald i arbejdstiden. Diego må lægge øre til en masse regler og påbud før Karsten har fået ringet alle sine ideer ind.

Og så er showet kommet i økonomiske problemer fordi den “regnskabsansvarlige” ikke har haft et vågent øje på udgifterne. Hvad det kommer til at betyde for Brokketingets fremtid, er uvist indtil videre.

Lovforslag til afstemning

L20: Tomgangs-brok

fremsat af Diego

Brok for brokkeriets skyld

§1. Det er ulovligt at brokke sig over den situation du er i, såfremt du udelukkende har sat dig i denne situation, for at kunne brokke dig.

Brok efter løst situation

§2. Det er i orden at brokke sig, hvis der er opstået en uacceptabel situation. Leder brokkeriet frem til en fair løsning, bør brokkeriet også ophøre. Det vil sige, at det ikke er i orden at brokke sig over noget, der allerede er løst – også selvom, du havde set frem til rigtigt at kunne brokke dig og du så bliver skuffet over, at løsningen faktisk er lige til.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 45%
  • 55%

L21: Opkaldsregler

fremsat af Karsten

Berammelse

§1. For private opkald gælder, at opkalderen skal sikre, at opkald startes indenfor de i tabel 1 anførte tidsrum, dog undtaget som beskrevet i stk. 2.

Tabel 1: Tilladte tidsrum for opkald
Modtagers statusFraTil
Single09:0023:00
Parforhold09:0022:30
Forælder09:0021:00

stk. 2. Familiemedlemmer og nære venner er undtaget fra bestemmelserne i §1. Det er modtageren af opkald, der afgør, om opkalderen falder ind i denne kategori.

§2. For opkald til arbejdsplads gælder, at det er arbejdspladsens kontortid, der bestemmer, hvornår det er tilladt at ringe op. Undtaget dog tilfælde, hvor bestemmelserne i §1 stk. 2 finder anvendelse.

Varsling

§3. Ved opkald til arbejdsplads med diskussion af private anliggender for øje, skal opkaldet varsles af andre kanaler senest en halv time før opkaldet.

Fejlscenarier

§4. Fejlopkald. Efter et fejlopkald, må opkalderen ikke kontakte modtageren førend denne har kvitteret for opkaldet via tilbagekald eller SMS eller lignende.

§5. I fald en opkalder forgæves forsøger at ringe modtager op og modtager efterfølgende forsøger at gengælde opkaldet og dette resulterer i gensidigt mislykkede opkald, er det den oprindelige opkalder, der er ansvarlig for genopkald.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 67%
  • 33%

Kommentarer