Episode 13: Temafester

Temafester

Temaet for episoden er temafester, og som vi finder ud af i løbet af episoden, er tiden ved at rinde ud for dem. Diego har flere gange har lagt op til at diskutere netop temafester, men har ikke ved egen hjælp har fået bragt det på banen.

Men det sker i denne episode fordi værterne har besøg af Sara, der tager emnet op. Hun afslører, hvordan temafesten er en ubehagelig blanding af et bagholdsangreb på rammerne for festen og smagsdommeri af værste skuffe.

Sara er trofast lytter og hendes bidrag til episoden er præget af mange små anekdoter, der trækker spor tilbage til tidligere episoder.

Diego og Karsten skændes som sædvanlig uden at komme en løsning nærmere på noget som helst. Med andre ord, alt er som det plejer.

Sara

Gæst: Sara 

  • Kollega til Diego.
  • En lille kvinde med et stort antal meninger.
  • IT-Konsulent af profession, men med lige så stort talent for brokkeri.

Lovforslag til afstemning

L24: Temafester

fremsat af Sara, Diego og Karsten

Afvikling

§1. Afholdelse af temafester skal som udgangspunkt og i videst muligt omfang undgås. Hvis en temafest alligevel afholdes, finder bestemmelserne i stk. 1 – 7 anvendelse.

Stk. 2. Det skal være tydeligt angivet i invitationen, at festen er en temafest samt hvad festens tema er og om udklædning forventes.

Stk. 3. Det er, som inviteret gæst, tilladt at melde afbud til en temafest med begrundelsen, at man ikke gider deltage i en fest med det givne tema.

Stk. 4. Man må som arrangør af en temafest ikke gå op i festens tema i sådan en grad, at det kompromitterer den gode stemning blandt deltagere og medarrangører op til og under planlægning af festen.

Stk. 5. Temaet til temafesten skal af arrangør og inviteret gæst ikke tages så alvorligt at det står i vejen for hygge og god stemning ved selve festen. Det præciseres, at man fx ikke må pådutte andre gæster deltagelse i sin egen gimmick såsom akavede ritualer el. lign. som udspringer af historien for den karakter man er klædt ud som.

Stk. 6. Det er som gæst (og arrangør) ok at bryde festens tema eller afvige fra temaet senere på aftenen, hvis man har lyst til dette og det ikke direkte saboterer festen for arrangører eller andre gæster.

Stk. 7. Man skal som gæst og arrangør stadig iagttage gældende sociale regler og normer selvom man evt. er udklædt eller på anden måde tager del i temaet. Det understreges at en temafest ikke er en undskyldning for at opføre sig vanvittigt til gene for andre mennesker. 

Stk. 8. Det er til en temafest ok at prioritere hensynet til egen komfort, velbehag og værdighed ifm. udklædning højere end hensynet til festens tema. Det skal her indskærpes at der ikke må kimses af personer der ikke har opgivet alle personlige hensyn for at leve op til festens tema. Der må dog godt kimses af folk der overser gældende sociale regler grundet udklædningen jf. stk. 7.

Stk. 9. Temafester skal håndteres med en ironisk distance.

Afstemning åben til og med søndag d. 19.02.2017

Skal forslaget vedtages?
  • 71%
  • 29%

Kommentarer