Episode 5: Taxikørsel og toiletbesøg

Uanset om ærindet er i den anden ende af byen eller på toilettet, er det rart at komme let og  hurtigt frem. Desværre kan taxichauffører og manglende toilet-etikette stikke en kæp i hjulet.

I Brokketingets femte episode, ender Karstens dækning af taxikørslens genvordigheder i en sved-på-panden-fremkaldende tirade.

Diego genkalder sig en toiletoplevelse, der også efterlod ham med sveden løbende, men af helt andre årsager.

Lovforslag til afstemning

L9: Taxikørsel

fremsat af Karsten

Cykeltransport

§1. Alle taxier skal sørge for, at der er mulighed for at medtage cykel.

Destination og rute

§2. Det er chaufførens opgave at finde adressen på den destination, bestilleren ønsker at rejse til. Det kun tilladt at inddrage bestilleren i det omfang det handler om afklaring af tvivlsspørgsmål.

stk 2. Det er ikke tilladt at involvere passagererne i opgaven med at finde den korteste vej til destinationen.

stk. 3. Den korteste rute findes v.h.a. Google Maps eller lign. teknologi. Det er ikke tilladt for passageren at klage over valget af rute på baggrund heraf.

Samtaler

§3. Både passagerer og chauffører er berettigede til at starte samtaler. Chaufføren må dog kun indlede samtaler, såfremt den passager, samtalen er henvendt til, ikke er optaget af andre aktiviteter (lytte til musik, læse osv.), eller har sat sig på et af taxiens bagsæder.

stk. 2. Det er ikke tilladt at starte samtaler med kontroversielle emner.

Musik og lydniveau

§4. Det er chaufførens ret at vælge den musik, der skal afspilles i taxien, dog med undtagelserne beskrevet i stk. 3.

stk. 2. Det er passagerens ret at styre lydniveauet for afspilningen af musik og anden lyd.

stk. 3. Det er ikke tilladt at afspille musikvideoer, eller andre audiovisuelle kompositioner.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 69%
  • 31%

L10: Toiletbesøg

fremsat af Diego

Faciliteter på offentlige toiletter

§1. Ethvert offentligt toilet skal tilbyde de besøgende en krog, der kan anvendes til overtøj.

Stk. 2. Det er strengt forbudt kun at have en “håndtørre”-blæser. Der skal således være servietter til stede, så det er muligt at tørre hænder uden at få bakterier blæst ud over det hele.

Pissoirprioritering

§2. Skal en mand tisse er det pålagt denne at anvende pissoir hvis et sådan er tilgængeligt. Dette for at minimeres risikoen for kødannelse.

Placering ved pissoir

§3. Ved pissoir der enten rummer plads til flere eller står side om side, er det den sidstankomnes opgave, at stille sig så langt væk fra øvrige tissere som muligt.

Håndtering af optaget toilet

§4. Er et toilet optaget er det kun tilladt at tage i dørhåndtaget til båsen, såfremt det er utvetydigt, at optaget-indikatoren er gået i stykker. Er dette tilfældet, tages forsigtigt i håndtaget én gang hvorefter der ventes uden at larme yderligere.

Rengøring

§5. Når toiletbesøget er færdigt, er det lovpligtigt at vente til toilettet er færdigskyllet, så det kan afgøres om børsten skal i brug. Er der efterladenskaber der sidder fast i kummen, eller er der kommet tis andre steder ind i kummen, skal dette fjernes inden toilettet forlades.

15 min-reglen

§6. Det er ikke tilladt at lave pølser inden for de første 15 minutter efter ankomst i et privat hjem.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 43%
  • 57%

Kommentarer