Episode 2: Kaffeprotokollen og polterabender

Værterne kværner løs i denne episode, der behandler frustrationerne ved afvikling af polterabender og verdens manglende kaffeskik.

Karsten har brygget på et emne et stykke tid og i denne episode bobler det endelig over. Han får det kogt ned til et sæt regler, der beskriver de bønner, han ønsker hørt: kaffeprotokollen.

Diego forklarer, hvad der gør, at han får hovedpine både efter og før en polterabend. Og, at det ikke er gommens familiemedlemmer, der er panodiler, i den sammenhæng.

Lovforslag til afstemning

L3: Kaffeprotokollen

fremsat af Karsten

Krusfølgeloven

§1. Når kaffe trækkes i automat, følger kaffetrækkerne krusfølgeloven. Ved dette forstås, at en kaffetrækker kan efterlade sit krus til opfyldning uden opsyn for at udnytte ventetiden optimalt. Andre, der ønsker at benytte automaten kan, når den efterladte kaffe er  færdigbrygget, stille den i en række af på hinanden følgende færdiggbryggede kaffer. På den måde, er det altid muligt for den, der efterlod sin kaffe til færdigbrygning at identificere egen kaffe senere.

I de tilfælde, hvor kaffedrikkeren vælger et glas som beholder og trækker kaffe fra en automat, påhviler det “glasmisbrugeren” at sikre, at automaten er i funktionsdygtig tilstand efter endt servering, d.v.s. sørge for at eventuelle indstillinger sættes tilbage til udgangspunktet, herunder at slå den platform, hvor kruset normalt står under serveringen, ned igen.

Én-krus-reglen

§2. Hvis kaffe hældes fra kolbe, gælder det, at hvis kaffetrækkeren reducerer beholdningen i kolben til et niveau, der svarer til under ét krus, så påhviler det trækkeren, at starte brygningen af en ny kande.

Bestilling og afhentning

§3. Når kaffe bestilles på café eller restaurant, gælder, at kun hvis bestilleren spørger dertil, skal ekspedienten oplyse om kaffens oprindelse eller beskaffenhed.

Endvidere, serveres kaffen uden mælk eller sukker, med mindre bestilleren gør anskrig.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 77%
  • 23%

L4: Polterabender

fremsat af Diego

Min. og max-pris

§1. Prisen pr. deltager må ikke overstige 1000kr, med mindre den forhøjede pris har været i høring og er blevet godkendt af samtlige deltagere.

Fordi det ikke er muligt at holde en ordentlig polterabend for under 500 kr. pr. deltager, er det ikke tilladt at brokke sig, hvis en polterabend koster mellem 500 kr og 1000 kr pr. deltager.

Formål

§2. En polterabends formål er altid at give gommen/bruden den bedst mulige dag. Det er arrangørens fornemste opgave at sikre, at dette sker.

En polterabend handler således ikke om at være ‘crazy’ eller drikke gommen/bruden fra sans og samling, ej heller at gøre vedkommende pinligt berørt (med mindre arrangøren er sikker på, at dette vil give gommen/bruden den bedst mulige dag).

Selvarrangering

§3. Det er strengt forbudt at være inde over sin egen polterabend.

Invitation af familie

§4. Det er ikke tilladt at invitere familie med til polterabender. Dette er fordi polterabender er forankret i den såkaldte venneverden (se figur 1 nedenfor). Er et familiemedlem både en del af gommens/brudens familie- og venneverden, kan vedkommende dog i særlige tilfælde inviteres. Det præciseres dog, at det er det pågældende familiemedlems ansvar at trække sig tilbage på et tilpas tidligt tidspunkt (f.eks. lige efter middagen).

Familie og-venneverdenerne

Figur 1: Venne- og familieverdenerne, og deres fællesmængde.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 91%
  • 9%

Noter til episoden

Kommentarer