Togrejser

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 10.

Af- og påstigning

§1. Al af- og påstigning skal ske i et roligt tempo, så der ikke opstår unødig kødannelse og afviklingen kan foregå så smertefrit som muligt.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at stille sig i kø før toget er ankommet til den station, hvor man selv skal stå af.

Baggage

§2. Enhver passager råder over halvdelen af området under bordet. Enhver overskridelse af grænsen herfor betragtes som en agressiv handling, der forventeligt fører til håndgemæng.

Billettering

§3. Det er et krav, at alle passagerer sørger for at have billetter klar, når kontrolløren kommer.

Musiklytning

§4. Er tilladt, dog under hensyntagen til de andre passagerer og aldrig uden høretelefoner.

Telefonsamtaler

§5. Skal føres i et dæmpet leje og fortrinsvis i gangområdet mellem kupeerne.

Forplejning

§6. Mad og drikkevarer skal udvælges under maksimal hensyntagen til de øvrige passagerer. Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikke, der lugter kraftigt.

Samtaler

§7. Det er ikke tilladt at henvende sig til andre passagerer, der allerede er optagede af egne gøremål, f.eks. læse en bog eller høre podcast.