Tøjvask

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 9.

Tøjvaskens faser

§1. Enhver tøjvask skal ses som bestående af tre faser: 1. Indsamling, 2. Vask, og 3. Sortering og oprydning.

Indsamling

§2. Kompleksiteten af indsamlingen afgør, hvem der skal deltage i opgaven. Hvis der er tydelige regler for opdeling i hhv. hvidvask, kulørt i separate kurve osv., kan alle deltage i indsamlingen, men stilles der særlige krav til sorteringen, er det kun den/de personer, der stiller kravene, der skal deltage i indsamlingen af snavsetøjet.

Vask

§3. Såfremt der er særlige ønsker til vaskefasen, må den/de personer, der har særlige behov, selv stå for vasken. D.v.s. hvis man er enige om kun at bruge 40-graders programmet, kan alle stå for at sætte gang i vasken, men er er der særlige behov for specielle uldprogrammer eller lignende, er det de “uddannede” personer, der må stå for opgaven.

stk. 2. Foregår vasken i fælles vaskerum, indskærpes det, at det absolut ikke er tilladt at afbryde andres vask, såfremt de har reserveret tid til deres vask.

stk. 3. Det er tilladt (og ønskværdigt) at man afbryder strømmen på en eller flere vasskemaskiner, såfremt en eller flere personer ikke respekterer booking-systemet i vaskeriet.

stk. 4. Det er ikke tilladt at kræve kontanter til betaling i et fællesvaskeri, det påhviler foreningen at sørge for mulighed for digitaliserede betalinger v.h.a. VISA, MobilePay eller tilsvarende.

Sortering og oprydning

§4. Som ved de øvrige paragraffer gælder, at såfremt der er særlige ønsker til sortering i bestemte bunker, detaljerede instrukser for korrekt foldning af t-shirts, eller hvad det nu kan være, så påhviler opgaven personen, der har særlige krav til opgaven.