Temafester

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 13.

Afvikling

§1. Afholdelse af temafester skal som udgangspunkt og i videst muligt omfang undgås. Hvis en temafest alligevel afholdes, finder bestemmelserne i stk. 1 – 9 anvendelse.

Stk. 2. Det skal være tydeligt angivet i invitationen, at festen er en temafest samt hvad festens tema er og om udklædning forventes.

Stk. 3. Det er, som inviteret gæst, tilladt at melde afbud til en temafest med begrundelsen, at man ikke gider deltage i en fest med det givne tema.

Stk. 4. Man må som arrangør af en temafest ikke gå op i festens tema i sådan en grad, at det kompromitterer den gode stemning blandt deltagere og medarrangører op til og under planlægning af festen.

Stk. 5. Temaet til temafesten skal af arrangør og inviteret gæst ikke tages så alvorligt at det står i vejen for hygge og god stemning ved selve festen. Det præciseres, at man fx ikke må pådutte andre gæster deltagelse i sin egen gimmick såsom akavede ritualer el. lign. som udspringer af historien for den karakter man er klædt ud som.

Stk. 6. Det er som gæst (og arrangør) ok at bryde festens tema eller afvige fra temaet senere på aftenen, hvis man har lyst til dette og det ikke direkte saboterer festen for arrangører eller andre gæster.

Stk. 7. Man skal som gæst og arrangør stadig iagttage gældende sociale regler og normer selvom man evt. er udklædt eller på anden måde tager del i temaet. Det understreges at en temafest ikke er en undskyldning for at opføre sig vanvittigt til gene for andre mennesker.

Stk. 8. Det er til en temafest ok at prioritere hensynet til egen komfort, velbehag og værdighed ifm. udklædning højere end hensynet til festens tema. Det skal her indskærpes at der ikke må kimses af personer der ikke har opgivet alle personlige hensyn for at leve op til festens tema. Der må dog godt kimses af folk der overser gældende sociale regler grundet udklædningen jf. stk. 7.

Stk. 9. Temafester skal håndteres med en ironisk distance.