Taxikørsel

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 5.

Cykeltransport

§1. Alle taxier skal sørge for, at der er mulighed for at medtage cykel.

Destination og rute

§2. Det er chaufførens opgave at finde adressen på den destination, bestilleren ønsker at rejse til. Det kun tilladt at inddrage bestilleren i det omfang det handler om afklaring af tvivlsspørgsmål.

stk 2. Det er ikke tilladt at involvere passagererne i opgaven med at finde den korteste vej til destinationen.

stk. 3. Den korteste rute findes v.h.a. Google Maps eller lign. teknologi. Det er ikke tilladt for passageren at klage over valget af rute på baggrund heraf.

Samtaler

§3. Både passagerer og chauffører er berettigede til at starte samtaler. Chaufføren må dog kun indlede samtaler, såfremt den passager, samtalen er henvendt til, ikke er optaget af andre aktiviteter (lytte til musik, læse osv.), eller har sat sig på et af taxiens bagsæder.

stk. 2. Det er ikke tilladt at starte samtaler med kontroversielle emner.

Musik og lydniveau

§4. Det er chaufførens ret at vælge den musik, der skal afspilles i taxien, dog med undtagelserne beskrevet i stk. 3.

stk. 2. Det er passagerens ret at styre lydniveauet for afspilningen af musik og anden lyd.

stk. 3. Det er ikke tilladt at afspille musikvideoer, eller andre audiovisuelle kompositioner.