Taler

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 16.

Omfang og længde

§1. En tale må maksimalt vare op til fem minutter.

Emne, selviscenesættelse og referencer

§2. Talens indhold skal være møntet på den person, der er modtager af talen.

stk. 2. Det er tilladt at tale om sig selv én gang per tale for at forklare, hvordan man kender den person, talen handler om.

stk. 3. Taler, der indeholder referencer til personer eller omgangskredse, der for den øvrige forsamling må skønnes at være ubekendte, skal forklares og udredes i talen.