Afvikling af restaurantbesøg

Vedtaget på baggrund af lovforslag L2 fremsat i episode 1.

Versioneret menukort

§1. Enhver restaurant skal tilbyde gæsterne to udgaver af deres menukort: En udgave, hvor tjeneren fortæller om retterne efterhånden som de bliver serveret, og en udgave, hvor retterne blot bliver serveret og tjeneren straks herefter forsvinder.

Bestilling

§2. Enhver gæst skal straks gå i gang med at tage stilling til, hvad vedkommende ønsker at bestille så snart menukortet er udleveret. Arbejdet med at forholde sig til menukortet fortsætter uden ophold indtil bestilling er afgivet, og kan således ikke afbrydes for at tjekke ting på telefon ell. lign.

Tjeneren er forpligtet til at notere gæsternes bestillinger, uagtet dennes evne til at huske dem uden hjælpemidler som notesblok eller lign.

Drikkepenge

§3. Eftersom alle gæster på forhånd er bekendt med muligheden for at give tjeneren drikkepenge, er det strengt forbudt at reklamere ell. opfordre til dette v.h.a. beskeder i displayet på dankort-terminal og lign. Beslutning om udbetaling af drikkepenge er alene gæstens og træffes uden samråd med restaurantens personale.

Smartphones og internetadgang

§4. Dersom brugen af smartphones på nogen måde kan virke forsinkende på afviklingen af restaurantbesøget, er det ikke tilladt. Kun i tilfælde, hvor gæsten under alle omstændigheder vil være indisponibel (eksempel: toiletbesøg), er det tilladt at bruge smartphones.