Polterabender

Vedtaget på baggrund af lovforslag L4 fremsat i episode 2.

Min. og max-pris

§1. Prisen pr. deltager må ikke overstige 1000kr, med mindre den forhøjede pris har været i høring og er blevet godkendt af samtlige deltagere.

Fordi det ikke er muligt at holde en ordentlig polterabend for under 500 kr. pr. deltager, er det ikke tilladt at brokke sig, hvis en polterabend koster mellem 500 kr og 1000 kr pr. deltager.

Formål

§2. En polterabends formål er altid at give gommen/bruden den bedst mulige dag. Det er arrangørens fornemste opgave at sikre, at dette sker.

En polterabend handler således ikke om at være ‘crazy’ eller drikke gommen/bruden fra sans og samling, ej heller at gøre vedkommende pinligt berørt (med mindre arrangøren er sikker på, at dette vil give gommen/bruden den bedst mulige dag).

Selvarrangering

§3. Det er strengt forbudt at være inde over sin egen polterabend.

Invitation af familie

§4. Det er ikke tilladt at invitere familie med til polterabender. Dette er fordi polterabender er forankret i den såkaldte venneverden (se figur 1 nedenfor). Er et familiemedlem både en del af gommens/brudens familie- og venneverden, kan vedkommende dog i særlige tilfælde inviteres. Det præciseres dog, at det er det pågældende familiemedlems ansvar at trække sig tilbage på et tilpas tidligt tidspunkt (f.eks. lige efter middagen).

Familie og-venneverdenerne

Figur 1: Venne- og familieverdenerne, og deres fællesmængde.