Opkaldsregler

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 11.

Berammelse

§1. For private opkald gælder, at opkalderen skal sikre, at opkald startes indenfor de i tabel 1 anførte tidsrum, dog undtaget som beskrevet i stk. 2.

Tabel 1: Tilladte tidsrum for opkald
Modtagers statusFraTil
Single09:0023:00
Parforhold09:0022:30
Forælder09:0021:00

stk. 2. Familiemedlemmer og nære venner er undtaget fra bestemmelserne i §1. Det er modtageren af opkald, der afgør, om opkalderen falder ind i denne kategori.

§2. For opkald til arbejdsplads gælder, at det er arbejdspladsens kontortid, der bestemmer, hvornår det er tilladt at ringe op. Undtaget dog tilfælde, hvor bestemmelserne i §1 stk. 2 finder anvendelse.

Varsling

§3. Ved opkald til arbejdsplads med diskussion af private anliggender for øje, skal opkaldet varsles af andre kanaler senest en halv time før opkaldet.

Fejlscenarier

§4. Fejlopkald. Efter et fejlopkald, må opkalderen ikke kontakte modtageren førend denne har kvitteret for opkaldet via tilbagekald eller SMS eller lignende.

§5. I fald en opkalder forgæves forsøger at ringe modtager op og modtager efterfølgende forsøger at gengælde opkaldet og dette resulterer i gensidigt mislykkede opkald, er det den oprindelige opkalder, der er ansvarlig for genopkald.