Møder

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 8.

Indkaldelse

§1. Et møde indkaldes altid med angivelse af lokation og minimum een arbejdsdag før dets afholdelse al den stund mødet kræver forberedelse. I tilfælde af, at mødet kræver forberedelse fra deltagerne tillægges minimumfristen for indkaldelse en halv arbejdsdag pr. 10 siders skriftligt materiale deltagerne skal læse inden mødet.

§2. Det påhviler indkalderen at afsætte en passende varighed baseret på mødets dagsorden.

§3. Det påhviler indkalderen nøje at overveje relevante mødedeltagere, herunder hvilke deltagere, der er obligatoriske og hvem der er optionelle.

§4. Det er kun tilladt at indkalde til møder i frokostpausen, hvis det er tvingende nødvendigt.

Besvarelse

§5. Det er ikke tilladt at svare “Nej” eller “Måske” til en mødeindkaldelse uden angivelse af årsagen, undtagen som beskrevet i stk 2 og stk. 3.

stk. 2. Dersom indkalderen har adgang til deltagers kalender og udviser grov uagtsomhed ved at indkalde til et møde på et tidspunkt, der allerede er angivet som optaget, er deltager berettiget til at afvise uden begrundelse.

stk. 3. Dersom indkalder planlægger mødet uden adgang til deltagers kalender og indkalder mødet uden fornøden hensyntagen til deltagers øvrige aktiviteter, er deltager berettiget til at afvise indkaldelsen uden begrundelse.

Lokation i relation til mødetidspunktet

§6. Det er under ingen omstændigheder tilladt at planlægge møder, der kræver at en eller flere deltagere skal stå op før 06:00 for at nå frem til mødet.

Dagsorden

§7. Det er ikke tilladt at indkalde til møder uden dagsorden, undtagen som beskrevet i stk. 2.

stk. 2. I de tilfælde, hvor mødeindkalderen har behov for at reservere deltagerne til mødet, før endelig dagsorden forelægger, kan mødet indkaldes med besked om at detaljeret dagsorden tilgår, dog under iagttagelse af §1.

§8. Dagsordenen skal struktureres under maksimal hensyntagen til deltagernes øvrige opgaver, d.v.s. man skal sørge for at deltagerne kan afgive deres bidrag og herefter forlade mødet i videst muligt omfang.

Forplejning

§9. Ved ethvert møde med en varighed på over et kvarter, påhviler det indkalderen at sørge for forplejning i form af vand og kaffe. Dersom indkalderen lægger mødet i en frokostpause påhviler det endvidere indkalderen at sørge for frokost under mødet.

Deltagelse

§10. Det påhviler deltageren at være klar til afvikling af mødet på det i invitationen angivne tidspunkt.

§11. Det påhviler deltageren inden mødets påbegyndelse at forberede sig som angivet i indkaldelsen til mødet.

§12. Det påhviler deltageren at holde sig indenfor mødets dagsorden og afvente et dagsordenspunkt med angivelse af åben diskussion som formålet at byde ind med egne ønsker til dagsordenen.