Madlavning

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 14.

Ledelse og planlægning

§1. Madlavningen planlægges af arbejdets projektleder, som samtidig er ansvarlig for den samlede vision for måltidet. Øvrige deltagere i madlavningsarbejdet er underordnet projektlederen som beskrevet i stk. 2 og 3.

stk. 2. Deltagelse i madlavning som almindelig medarbejder foregår efter projektlederens instrukser og er begrænset til udførelse af de pålagte opgaver uden kommentarer eller “forbedringsforslag”.

stk. 3. Såfremt man som deltager ønsker at komme med forbedringsforslag, foregår det som beskrevet i §5.

Krydring og tilsmagning

§2. Det er projektlederen, der beslutter madens styrke og tager beslutninger om tilsmagning i øvrigt.

§3. Det er ikke tilladt at bruge ketchup eller salt på et måltid uden at have smagt på maden først. Herefter foregår tilsmagning som beskrevet i §4.

Måltidsafvikling og efterkritik

§4. Et måltid afvikles ved at alle, der skal spise, indledningsvist tager en mundfuld for herefter at kunne tage beslutning om eventuel tilsmagning m. krydderier eller lign. Herefter kan retten tilsmages efter den enkeltes ønske.

§5. Under selve måltidet er det ikke tilladt at kommentere måltidet eller komme med råd om forbedringer til måltidet, med mindre projektlederen direkte spørger efter det.

stk 2. Når måltidet er afsluttet er der frit lejde for efterkritik af projektlederens frembringelse, dog under almindelig hensyntagen til god skik i disse sammenhænge som beskrevet i det øvrige lovkompleks.