Opførsel ved koncerter

Vedtaget på baggrund af lovforslag L1 fremsat i episode 1.

Zoneopdeling

§ 1. Koncertsalen er delt op i 3 zoner, der er defineret som halvmåner der går fra tættest scenen og ud. Jo tættere den zone du befinder dig i er på scenen, jo mere amok er det tilladt at gå.

Zone 1 er tættest scenen og her er det bl.a. tilladt at skubbe, synge højt med og te sig åndssvagt. Her er det tilladt at nægte folk at mase sig ind foran dig.

Zone 2 er zonen der definerer et form for hegn, der indkapsler zone 1. Her må du ikke nægte folk adgang til zone 1, dvs. hvis en person kommer fra en position bag dig og bevæger sig ind mod zone 1, må personen godt mase sig ind foran dig.

Zone 3 er den yderste zone hvor der er plads og hvor unødigt kropskontakt ikke er velset.

Sømmelig omgang med øl

§2. Mængden af øl en person bærer er eksponentiel proportional med hensynet der bør tages til vedkommende.

Bevæger en person sig fra zone 3 til zone 1 med 5 øl i en pap øl-holder, skal det derfor minde om Moses der skiller vandene. Der må ikke skubbes unødigt til en person der bærer øl.

Væsker i øvrigt

§3. Væsker indtages oralt og kastes ikke ud over øvrigt publikum.

Larm

§4. Unødigt larm inkl. at synge højlydt med hører til i zone 1 og er strengt forbudt i zone 3.

Optagelser og fotografering

§5. Videooptagelser og fotografering af koncerten er forbeholdt professionelle.
Det er derfor ikke tilladt at hverken filme eller tage foto til koncerter. Det indskærpes yderligt at filming og fotografering ved brug af smartphones er særdeles ulovligt, da det generer publikum der måtte befinde sig bag dig.