Invitationer

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 12.

Forventningsafstemning

§1. Når der inviteres til en begivenhed, skal det være tydeligt, hvilken type af begivenhed, der er inviteres til. Herunder ca. antal inviterede gæster, forplejningsgrad, og mængden samt typen af alkohol der serveres.
Dette for at undgå ubehagelige overraskelser samt uhensigtsmæssig brug af gaveprisberegneren, der er lovpligtig at anvende jf. loven om gaver.

Invitationstype

§2. Invitationstyperne kan groft inddeles i tre: den fysiske invitation, den direkte invitation og den indirekte invitation. Det er beskrevet i det følgende hvornår hver type af invitation skal ibrugtages og hvad de implicerer.

Stk 1. Den fysiske invitation. Dvs. en invitation, der er skrevet i hånden eller på computer og printet ud. Kan sendes via. post eller afleveres fysisk.
– Anvendes ved store, formelle begivenheder, såsom: Bryllupper, konfirmationer, runde fødselsdage.
– Skal fremsendes til gæsterne minimum 3 måneder inden begivenheden.
– Svarfristen skal fremgå af invitationen og skal overholdes af den inviterede.

Stk. 2. Den direkte invitation. Dvs. en invitation afleveret i et tlf.-opkald, pr. sms/e-mail/facebookbesked, mv.
– Anvendes såfremt arrangøren af begivenheden ønsker et svar. Det kan være ved fødselsdage, frokoster, fifa-aftener, bio-ture mv.
– Svarfristen er inden dagen er omme + 1 hverdag. Svaret er bindende.

Stk. 3. Den indirekte invitation. Dvs. en facebookbegivenhed.
– Anvendes til at gøre andre opmærksomme på en begivenhed.
– Kan anvendes som redskab til planlægning (efter stk. 1 eller stk. 2 har været i brug).
– Der er ingen svarfrist, da et svar givet i en facebook-begivenhed ikke er bindende.

Måske som svar

§3. Det er kun i orden at bruge svaret måske indtil du er i stand til at give et rigtigt svar. Svaret måske bliver automatisk til et nej så snart svarfristen er overskredet (som beskrevet i §2).