Buffetetikette

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 6.

Pladsreservation

§1. Det er ikke tilladt at reservere bordplads ved hjælp af rekvisitter, såsom et vandglas.

Stk. 1: Rækkefølgen er således, at mad hentes i buffeten inden en plads kan reserveres. Dette vil sige, at kun en fyldt tallerken kan anvendes til at reservere en plads.

Køkultur

§2. Der eksisterer en køkultur ved buffeten, der betyder, at det ikke er lovligt at tildele forlommer til andre.

Stk. 1: Det præciseres, at det ikke er tilladt at tilbagekræve en plads i køen, hvis man er gået ud af den – eksempelvis grundet tissetrang.
Stk. 2: En forlomme kan dog afleveres og tilbagekræves, hvis personen der fratræder køen, gør det for det fælles bedste. Et eksempel herpå kan være at hente mayonæse i køleskabet eller opstille ekstra tallerkener.

Anretning

§3. Tiden der anvendes i buffetzonen skal anvendes så effektivt som muligt, hvilket betyder, at det ikke er tilladt at anrette maden ved buffeten.

Buffetretning

§4. Buffetretningen skal altid respekteres. Er man gået forbi en ret, er denne derfor ikke længere tilgængelig indenfor samme runde.

Symmetrisk placering ved bord

§5. Når man placerer sig omkring bordet, skal man bestræbe sig efter, at sætte sig symmetrisk. Se figur 1.

bordplacering

Figur 1 – Bordplacering