Biografture

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 8.

Ankomst til salen

§1. Så vidt muligt skal de personer, der sidder på de lavest nummerede sæder, sætte sig ind først, da de sidder i midten. Opstår der et behov for at gå forbi siddende gæster på vej til sin plads, er det pålagt de siddende gæster at rejse sig og fjerne sit overtøj fra gulvet.

stk. 1: Ankommer man efter filmen er gået i gang, er det ulovligt at gå forbi siddende gæster. Her vælges det først ledige sæde i yderkanten.

De tre faser

§2. Paragraffen om de tre faser beskriver, hvornår og hvordan det er tilladt at tale og anvende mobiltelefon i biografsalen.

Fase 1 – fra man indtræder i salen til udgangen af reklamerne
– Tale er tilladt.
– Mobilbrug er tilladt.
– Slik og snack klargøres – dvs. omarrangeres, så det larmer mindst muligt (jf. §3 om lyde).

Fase 2 – fra starten af trailerne til slutningen af den sidste trailer
– Kun afdæmpet tale, der udspringer sig af de viste trailere accepteres.
– Mobilbruget færdiggøres hurtigst muligt og mobilet sættes på flightmode og slukkes helt. Det er IKKE tilladt at sætte mobilen på “lydløs”.

Fase 3 – ved starten af filmen
– Tale ikke tilladt.
– Mobil må under ingen omstændigheder aktiveres, dvs. den skal forblive i lommen / tasken under hele forestillingen.

Lyde

§3. Der er som udgangspunkt to lyde, der er acceptable, ved starten af fase tre. Lyden af popcorn, der indtages og lyden af sodavand, der drikkes fra sugerør i papkrus.

stk. 1: Derfor skal eventuelt medbragt slik eller snacks være lydløst. Er det ikke det, er det lovpligtigt at overføre det til lydfri poser inden filmen går i gang, jf. §2 om de tre faser.
stk. 2: Snacks der af naturlige årsager ikke kan indtages lydløst (eksempelvis radisser og gulerødder) er derfor ikke tilladt i biografen.

Armlæn

§4. Man kan ikke gøre krav på armlænet. Brugsretten afhænger af, hvem der først lægger sin arm på lænet, indtil denne arm igen slipper det. Herefter kan modparten igen gøre krav på armlænet.

Kopholder

§5. Man har brugsret til kopholderen til højre for sædet.

Tissepauser

§6. Det er ekstremt ildeset at forlade sin plads under filmen for at tisse. Sker det alligevel har tisseren mistet sin siddeplads og er forvist til den første plads der er tilgængelig når vedkommene kommer tilbage i salen, dvs. yderst.

Latter

§7. Det er ikke tilladt at grine ironisk under filmen. Det præciseres, at det er okay at grine højlydt, så længe man finder filmen oprigtig sjov.

Stk. 1: Der er pr. dags dato ikke udpeget et grinepoliti, så paragraffen om latter i biografer er indtil videre en vurderingssag. Det præciseres dog, at øvrige biografgængere gerne må bryde §2 og §3, hvis vedkommene vurderer, at §7 brydes. Her må frasen “.. Så hold dog kæft” anvendes indtil den ironiske latter er ophørt.

48-timers reglen

§8. Der skal gå minimum 48-timer førend udtalelser om plot, karakteres formål og incitament, dybere mening mv. må finde sted.

stk. 1: Overfladiske kommentarer om filmen må gerne ytres, såsom “Fed film!” eller “Det var godt nok en sjov film…”.