Aflysninger

Vedtaget på baggrund af lovforslag fremsat i episode 9.

Aflysning af en begivenhed

§1. En aflysning skal ses som en kamp mellem årsagen til aflysningen og den begivenhed der aflyses. Begge parter (aflysningen og begivenheden) indeholder et antal points, som afgør, hvorvidt der må aflyses eller ej. De to sider får points ved ydre omstændigheder.

Stk. 1: Eksempler på omstændigheder, der giver points til en begivenhed.

  • Fast aftale, der afhænger af en deadline.
  • Den man aflyser med er afhængig af ens deltagelse.
  • Den man aflyser med har prioriteret den pågældende aftale (eksempelvis rykket nogle ting for at få det til at fungere).
  • Aftalen er indgået med flere parter, og bryder sammen ved en aflysning (dvs. en ny aftale hvor pågældende parter kan skal findes).

Stk 2: Eksempler på omstændigheder, der giver points til en aflysning.

  • Flad cykel giver ekstremt få points.
  • Dødsfald i familien giver nærmest uendeligt mange points.

Der må kun aflyses såfremt årsagen til aflysningen har flere points end begivenheden.