Episode 7: Trappegang og hobbylobbyisme

Det er op og ned ad bakke i denne episode. Værterne prøver først at få styr på reglerne for korrekt trappegang. Senere bliver det hele trinvist værre og værre, da værterne skal redde os ud af de situationer, hvor man er indlagt til at høre om andres hobbyer.

Diego vil gerne erklære trapper for siddefri zone og i det hele taget bandlyse enhver form for trappenasseri.

Karsten har selv fundet en ny hobby: at læse om andres hobbyer og få styr på, hvilke der er værd at høre om.

Lovforslag til afstemning

L13: Trappegang

fremsat af Diego

Anvendelse af offentlige trapper

§1. Trapper må kun anvendes til at ændre sit højdeniveau, dvs. gå fra én etage til en anden.
Stk. 2: Trapper må derfor ikke anvendes som bænk.
Stk. 3: Trapper må heller ikke anvendes som motionsredskab.

Hastighed

§2. Der anvendes et almindeligt gå-tempo på trapper. Dette gælder også rulletrapper. Der må altså hverken løbes eller stås stille på hverken almindelige eller rulletrapper.

Gå-retning

§3. Gang på trapper følger samme logik som kørsel i trafikken. Der holdes derfor altid til højre.
Stk. 1: Er trappen tilpas bred og er den udstyret med et gelænder i midten, er det ulovligt at anvende den venstre side af gelænderet (ligesom at det er ulovligt at være spøgelsesbilist i trafikken).

Overhaling

§4. Er trappen bred nok til at der kan foretages en overhaling, og personen foran går væsentligt langsommere end dig, foretages overhalingen altid venstre om.
Stk. 1: Er trappen ikke bred nok er det ulovligt at overhale.
Stk. 2: Trappen er eller bred nok hvis en overhaling implicerer fysisk kontakt.

Børn på trapper

§5. Ved anvendelse af trapper, skal børn være ledsaget af voksne. Der må hverken leges, løbes, råbes eller leges fangeleg på trapper.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 47%
  • 53%

L14: Hobbylobbyisme

fremsat af Karsten

Omtale

§1. Det er kun tilladt at omtale egen hobby i sammenhænge, hvor er man sammen med andre mennesker med samme hobby, dog undtaget de hobbyer, der er nævnt i stk. 2.

stk. 2 Undtaget fra §1 er følgende to hobbyer: 1. At se hvor mange sager, man kan anlægge mod enten privatpersoner eller virksomheder. 2. At opbygge en samling af Ecstacy-piller eller andre euforiserende stoffer udelukkende m.h.p. at kunne vise dem frem.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 6%
  • 94%

Kommentarer