Episode 32: Strøggængeri og klappesyge

Værten Karsten har været i Prag og er kommet på sporet af et stort problem: strøggængeri. Diego er træt af den kedelige tendens, der har sneget sig ind i folks klapperi og sygelige trang til at applaudere alting.

Samtalen glider hurtigt af sporet i denne episode, hvor Karsten harcelerer over fodgængeres dårlige opførsel. Vi hører om kædedannelser, “glanebaner” og andre problematiske fænomener i trafikken. Karsten forklarer om vigepligt og overhalingsret for fodgængere. Vi lærer hvordan man kan skabe plads for sig selv i trafikken ved at melde sig som indsamler for Dansk Røde Kors.

Diego forsøger at sætte en stopper for “klapsalveriet”, der har spredt sig som en national dårligdom. Vi hører om kiksede firmamøder, hvor der bliver klappet så snart der bliver afgivet informationer. Karsten forsøger at aflive klapperiet ved landing af fly og før musikken er stoppet til koncerter. Diego varmer sig ved tanken om at tage andre i uautoriseret klapperi for derigennem at udskamme dem og genindføre buh-råbet.

Lovforslag til afstemning

L54: Strøggængeri

fremsat af Karsten

Gangbaner

§1. Ligesom i trafikken i øvrigt, er der baner for fodgængere. Du skal som fodgænger altid være opmærksom på banerne i din færden.

stk. 2. Banen øverst til din højre side er kendt som “glanebanen”. De øvrige baner er til folk, der har et formål med deres færden.

stk. 3. Det er kun tilladt at sætte tempoet ned og vindeskigge, hvis du er trukket ud i glanebanen.

Pladshensyn og kæder

§2. Børn er ikke tilladt som fodgængere i trafikken med mindre, de bliver holdt under opsyn af deres forældre og indenfor 30 centimeters rækkevidde af selv samme.

§3. Kædedannelser er ikke tilladt, d.v.s. du må ikke ved at tage andre i hænderne danne kæder, der kan påvirke trafikafviklingen negativt.

Vigepligt

§4. Det er ikke tilladt at stå stille foran i ind- eller udgange til butikker. Heller ikke selvom du lige er i gang med noget spændende på telefonen.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 25%
  • 75%

L55: Klappesyge

fremsat af Diego

Forsinket …