Episode 25: Distancesamtaler og opvask

Der bliver talt højt på tværs af lokalet i denne episode. Værterne søger at finde reglerne for hvornår det er tilladt at tale på tværs af boligen og hvordan du håndterer opvasken korrekt.

Karsten er træt af al den snak, der foregår på tværs af rum og områder i de danske boliger: de såkaldte distancesamtaler. Han forsøger at råbe danskerne op og mindske distancen mellem “distancesnakkerne” og folk som han selv, der gerne vil have mere fred i boligen.

Vi får defineret reglerne for, hvordan man finder boligens no go zoner. No go zoner er de rum, hvortil samtale er bandlyst. Diego kaster sig ud i kvantemekanik for at bevise reglernes gyldighed.

Diego får skrubbet al tvivl væk og gør det krystalklart, hvordan du skal gebærde dig når du deltager i manuel opvask eller pakning af opvaskemaskine.

Vi lærer hvad forskellen er på opvask på hjemme- og udebane og hvordan det hænger sammen med om du skal sætte de ting, du har tørret af på plads.

Diego skummer af raseri ved tanken om sæberester, der ikke bliver fjernet tilstrækkeligt. Han prædiker nogle simple regler for god viskestykkeskik som løsning på problemet.

Principperne for optimal pakning og udnyttelse af vaskemaskinen bliver sat på plads i slutningen af episoden.

Lovforslag til afstemning

L41: Distancesamtaler

fremsat af Karsten

Tilladte distancer

§1. Samtaler i en bolig er kun tilladt i det omfang, afsender og modtager af udsagn begge findes i samme lokale eller afsender af udsagn ikke kræver et svar på sit udsagn. Sidstenævnte undtagelse finder dog ikke anvendelse, hvis man derved ville overtræde bestemmelserne i stk. 3 og 4 og §2.

stk. 2. Det er afsender af udsagn, der har ansvaret for at sikre at kravene i nærværende paragraf er opfyldt.

stk. 3. Det er ikke tilladt at føre tværpersonelle samtaler, d.v.s. samtaler, hvor en trejde person befinder sig midt i mellem afsender og modtager af udsagn.

stk. 4. Det er ikke tilladt at initiere samtaler med personer, der er iført høreværn, høretelefoner eller lignende udstyr, der har til formål af afskærme lyd.

No go zoner

§2. Toilet og badeværelse er defineret som no go-zoner. Det er aldrig tilladt at tale ind i en no go zone.

stk. 2. Yderligere no go zoner kan defineres efter aftale i en husstand.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 83%
  • 17%

L42: Opvask

fremsat af Diego

Manuel opvask

§1

stk. 1 Rollerne er fordelt således, at det er personen der bor på stedet hvor man befinder sig, der vasker op. Eventuelle hjælpene gæster bør tilbyde at tørre af og sætte på plads. Er aftøreren ikke bekendt med hvor servicen skal stilles på plads er det pålagt denne at rekvirere denne viden ved at spørge opvaskeren til råds.

stk. 2 Det er pålagt opvaskeren at sørge for at der ikke er sæberester på tallerknerne inden de videregives til aftøring.

stk. 3 Det er ikke muligt for andre tilstedeværende at anvende vasken imens der foregår en opvask. Dette præciseres at det i høj grad inkluderer at vride en karkklud op i opvaskevandet.

stk. 4 Det er aftørerens ansvar at sørge for, at det anvendte viskestykke ikke er for våd og ulækkert. Er dette tilfældet skal det erstattes øjeblikkeligt med et rent og tørt viskestykke.

Opvaskemaskine

§2

stk. 1 Opvaskemaskinen skal pakkes så effektivt som muligt. Det bør ikke være nødvendigt for eventuelle samboende at være nødt til at ompakke opvaskemaskinen inden igangsætning.

stk. 2 Opvaskemaskinen bør igangsættes på strategisk smarte tidspunkter. Det vil sige, at inden igangsættes, bør det overvejes hvornår næste måltid finder sted og om det dertil anvendte service kan inkluderes i maskinen med det nuværende indhold. Er dette tilfældet skal man vente med igangsætning. Ellers skal den sættes igang omgående.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 50%
  • 50%