Episode 16: Politiksnak og taler

Værterne kommer omkring flere slags kedelige taler i denne episode. På talepapiret står der nemlig både emnerne politiksnak og taler.

Episoden starter med en grundig førstebehandling af emnet politiksnak. Diego er overbevist om, at verden ville blive et bedre sted, hvis folk holdt sig fra at diskutere politik i festligt lag. Karsten er som sædvanlig uenig med Diego. Debatten foregår dog på et – for Diego og Karsten – usædvanligt højt niveau og der går op til flere minutter før de første skældsord bliver ytret.

Netop ord og ytringen af dem, er en stor del af emnet i anden halvdel. Her taler Karsten om det at holde taler og de mange faldgruber, man skal undgå som vordende taler. Diegos bidrag er pædofili-jokes og anekdoter om familiefester. Og der er desværre tale om bidrag i ental.

Lovforslag til afstemning

L28: Politik-snak

fremsat af Diego

Tidspunkt for snak om politik

§1. Det er ikke tilladt at tale politik når mennesker mødes for at hygge sig.
Stk. 2: Det præciseres at det er strengt ulovligt at spørge ind til folks politiske ståsted, hvis man er kolleger eller perifer ven/bekendt.
Stk. 3: Politik må diskuteres i dertilindrettede klubber, hvor alle involverede er med på præmissen.

Afstemning åben til og med søndag d. 02.04.2017

Skal forslaget vedtages?
  • 40%
  • 60%

L29: Taler

fremsat af Karsten

Omfang og længde

§1. En tale må maksimalt vare op til fem minutter.

Emne, selviscenesættelse og referencer

§2. Talens indhold skal være møntet på den person, der er modtager af talen.

stk. 2. Det er tilladt at tale om sig selv én gang per tale for at forklare, hvordan man kender den person, talen handler om.

stk. 3. Taler, der indeholder referencer til personer eller omgangskredse, der for den øvrige forsamling må skønnes at være ubekendte, skal forklares og udredes i talen.

Afstemning åben til og med søndag d. 02.04.2017

Skal forslaget vedtages?
  • 78%
  • 22%

Kommentarer