Episode 1: Koncerter og restaurantbesøg

Koncerter og restaurantbesøg

Idenne første episode af Brokketingets podcast diskuterer værterne, Karsten og Diego, to oplevelser, der begge burde være ren harmoni, men er alt andet: koncerter og restaurantbesøg.

Diego lægger hårdt fra land ved at fortælle passioneret om koncerter med Rihanna og øl, men han har også tid til lige at få klemt en joke ind om handicappede.

Karsten ser frem til dronernes indtog i servicebranchen med et reduceret behov for genfortælling af menukortet og diskussioner om drikkepenge til følge.

Lovforslag til afstemning

L1: Deltagelse i koncerter

fremsat af Diego

Zoneopdeling

§ 1. Koncertsalen er delt op i 3 zoner, der er defineret som halvmåner der går fra tættest scenen og ud. Jo tættere den zone du befinder dig i er på scenen, jo mere amok er det tilladt at gå.

Zone 1 er tættest scenen og her er det bl.a. tilladt at skubbe, synge højt med og te sig åndssvagt. Her er det tilladt at nægte folk at mase sig ind foran dig.

Zone 2 er zonen der definerer et form for hegn, der indkapsler zone 1. Her må du ikke nægte folk adgang til zone 1, dvs. hvis en person kommer fra en position bag dig og bevæger sig ind mod zone 1, må personen godt mase sig ind foran dig.

Zone 3 er den yderste zone hvor der er plads og hvor unødigt kropskontakt ikke er velset.

Sømmelig omgang med øl

§2. Mængden af øl en person bærer er eksponentiel proportional med hensynet der bør tages til vedkommende.

Bevæger en person sig fra zone 3 til zone 1 med 5 øl i en pap øl-holder, skal det derfor minde om Moses der skiller vandene. Der må ikke skubbes unødigt til en person der bærer øl.

Væsker i øvrigt

§3. Væsker indtages oralt og kastes ikke ud over øvrigt publikum.

Larm

§4. Unødigt larm inkl. at synge højlydt med hører til i zone 1 og er strengt forbudt i zone 3.

Optagelser og fotografering

§5. Videooptagelser og fotografering af koncerten er forbeholdt professionelle.
Det er derfor ikke tilladt at hverken filme eller tage foto til koncerter. Det indskærpes yderligt at filming og fotografering ved brug af smartphones er særdeles ulovligt, da det generer publikum der måtte befinde sig bag dig.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 83%
  • 17%

L2: Optimering af restaurantbesøg

fremsat af Karsten

Versioneret menukort

§1. Enhver restaurant skal tilbyde gæsterne to udgaver af deres menukort: En udgave, hvor tjeneren fortæller om retterne efterhånden som de bliver serveret, og en udgave, hvor retterne blot bliver serveret og tjeneren straks herefter forsvinder.

Bestilling

§2. Enhver gæst skal straks gå i gang med at tage stilling til, hvad vedkommende ønsker at bestille så snart menukortet er udleveret. Arbejdet med at forholde sig til menukortet fortsætter uden ophold indtil bestilling er afgivet, og kan således ikke afbrydes for at tjekke ting på telefon ell. lign.

Tjeneren er forpligtet til at notere gæsternes bestillinger, uagtet dennes evne til at huske dem uden hjælpemidler som notesblok eller lign.

Drikkepenge

§3. Eftersom alle gæster på forhånd er bekendt med muligheden for at give tjeneren drikkepenge, er det strengt forbudt at reklamere ell. opfordre til dette v.h.a. beskeder i displayet på dankort-terminal og lign. Beslutning om udbetaling af drikkepenge er alene gæstens og træffes uden samråd med restaurantens personale.

Smartphones og internetadgang

§4. Dersom brugen af smartphones på nogen måde kan virke forsinkende på afviklingen af restaurantbesøget, er det ikke tilladt. Kun i tilfælde, hvor gæsten under alle omstændigheder vil være indisponibel (eksempel: toiletbesøg), er det tilladt at bruge smartphones.

Afstemning

Skal forslaget vedtages?
  • 56%
  • 44%

Noter til episoden

Kommentarer